☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki kontroli za rok 2012

 

 

Informacja o działalności WIJHARS za rok 2012

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu w 2012 roku przeprowadził ogółem 2195 kontroli, w tym:

 • 815 kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji rolnej na rynku krajowym,
 • 1380 kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą.

 

 1. Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji na rynku krajowym

 

W ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w obrocie krajowym, 788 kontroli zrealizowano w trybie planowym i 21 w trybie doraźnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Pozostałe 6 kontroli zostały przeprowadzone jako kontrole doraźne Wojewódzkiego Inspektora oraz w odpowiedzi na skargi konsumentów.

 

Zakres kontroli planowych (wybrane zagadnienia):

 

 • Prawidłowość znakowania wybranych artykułów rolno – spożywczych, z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno–spożywczych: pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych oraz syropów owocowych, w zakresie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy oraz z deklaracją producenta.

 

 • Jakość handlowa artykułów mlecznych

 

Podczas kontroli przeprowadzanych dwukrotnie, tj. w I i III kwartale 2012 roku sprawdzono jakość handlową mlecznych napojów fermentowanych, serów, mleka, masła, przetworów mlecznych kozich oraz przetworów z dodatkiem mleka koziego na zgodność z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów. Skontrolowano również jakość handlową przetworów mlecznych adresowanych do dzieci, w tym głównie mlecznych napojów fermentowanych, serków smakowych, mleka naturalnego i smakowego oraz deserów na bazie mleka, w tym kaszek i ryżu na mleku.

Szczególny nacisk położono na ewentualne zafałszowania tych wyrobów tłuszczami niemlecznymi oraz przetworów deklarowanych jako kozie, zafałszowanych mlekiem krowim. Badania laboratoryjne w zakresie mikroflory charakterystycznej wykazywały zaniżoną liczbę bakterii probiotycznych. Stwierdzono również liczne nieprawidłowości w oznakowaniu oraz tendencje do obniżania gęstości odżywczej artykułów mlecznych przy równoczesnym zawyżaniu zawartości wody.

 

 • Jakość handlowa przetworów owocowych i warzywnych

 

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych ze szczególnym uwzględnieniem przetworów z pomidorów takich jak: koncentraty, przeciery, ketchupy, sosy oraz warzywa marynowane, w zakresie zgodności z przepisami oraz w zakresie zgodności z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta, a także sprawdzenie prawidłowości znakowania przetworów będących produktami rolnictwa ekologicznego i znakowania produktów w zakresie przestrzegania przepisów rolnictwa ekologicznego.

Zastosowanie składników w ilości innej niż zadeklarowano, zaniżenie masy netto, nieprawidłowa obróbka surowca oraz zastosowanie surowców o niewłaściwej jakości są wynikiem zaniedbań, bądź zamierzonego działania przedsiębiorców, którego celem jest oszukanie konsumenta. Niepokojącym jest fakt wydłużania terminów ważności oraz zamieszczanie niepełnego składu surowcowego, głównie z pominięciem faktu użycia dozwolonych substancji dodatkowych, świadczący o nieuczciwości producentów.

 

 • Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego

 

Kontrole w zakresie przetworów z mięsa czerwonego prowadzone były w II i IV kwartale 2012 r. Skontrolowano produkty z każdej grupy technologicznej takich wyrobów jak: kiełbasy grubo, średnio, drobnorozdrobnione i homogenizowane, wędliny podrobowe, konserwy mięsne, produkty blokowe, wędliny suszone i podsuszane oraz posiadające przyznane znaki jakości, nagrody lub wyróżnienia.

Nieprawidłowości dotyczyły oznakowania i parametrów fizykochemicznych. Stwierdzono nieprecyzyjne oznaczanie wyrobu gotowego tj. brak rodzaju wyrobu, procesu technologicznego i sposobu obróbki termicznej, wprowadzanie konsumenta w błąd, co do trwałości produktu poprzez bezpodstawne wydłużanie terminu przydatności do spożycia.

Wykorzystanie metod PCR i Real Time PCR do identyfikacji gatunkowej użytego surowca mięsnego, pozwolił na wykrycie zafałszowania wędlin i konserw surowcem innym niż to zadeklarowano w składzie i nazwie wyrobu.

Dodatek niezadeklarowanych surowców, tj. mięsa drobiowego, MOM-u drobiowego, skrobi, karagenów oraz innych wielocukrów jest świadomym fałszowaniem przetworów z mięsa czerwonego. Zastosowanie w procesie produkcji karagenów lub innych wielocukrów zwiększa wodochłonność mięsa. Taka praktyka pozwala na wytworzenie produktu o większej masie przy jednoczesnym mniejszym wykorzystaniu droższego składnika, jakim jest mięso.

Rozpiętość deklarowanych parametrów przy produkcji asortymentu oferowanego do sprzedaży pod tą samą nazwą handlową jest bardzo szeroka. W konsekwencji konsumenci nabywający wędliny w różnych rejonach Polski nie mogą oczekiwać produktu o tej samej jakości, mimo że jest to produkt o tej samej nazwie handlowej. Regulacji wymagają przede wszystkim przepisy dotyczące tych artykułów.

 

 • Jakość handlowa przetworów rybnych

 

Zgodnie z planem, w I i w III kwartale 2012 r. przeprowadzono kontrolę jakości handlowej ryb wędzonych, konserw i marynat rybnych oraz ryb mrożonych.

Nieprawidłowości wykazano w zakresie parametrów fizyko – chemicznych i oznakowania, w mniejszym stopniu w zakresie cech organoleptycznych.

Produkty rybne poddane w czasie produkcji złożonym procesom technologicznym, które mają na celu przedłużenie ich trwałości, umieszczone w szczelnych opakowaniach z dodatkiem warzyw, oleju, przypraw, wykazują większy procent nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych w porównaniu do ryb mrożonych czy wędzonych.

 

Zakres kontroli doraźnych, realizowanych przez Inspekcję na rynku krajowym był wynikiem oceny bieżącej sytuacji i analizy problemów występujących w tym okresie na poszczególnych rynkach artykułów rolno – spożywczych.

 

 

 1. Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą

 

W ramach urzędowej kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą, przeprowadzono następujące czynności:

 

 • 1380 kontroli artykułów rolno – spożywczych przywożonych z krajów trzecich (w tym 202 kontrole wina, 27 kontroli importowanych owoców i warzyw),
 • 121 kontroli artykułów rolno – spożywczych wywożonych do krajów trzecich (wydano 87 świadectw zgodności na owoce i warzywa, w tym 75 do Federacji Rosyjskiej),
 • Wystawiono 1143 świadectw w ramach nadzoru nad wołowiną pochodzącą od dorosłych osobników płci męskiej (eksport wołowiny). W roku 2011 wydano 2459 świadectw.

 

Kontrole artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą prowadzono na podstawie:

 1. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 543/2011 w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych ustanawiającego przepisy wykonawcze w sprawie kontroli zgodności z normami handlowymi obowiązującymi dla świeżych owoców i warzyw; kontrolą objęto:
 • jakość handlową świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich, najczęściej eksportowano jabłka, cebulę i pomidory.

 

 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspólnej organizacji rynku wina; kontrolą objęto wina importowane z Chile, Australii, RPA, USA, Mołdawii, Macedonii, Argentyny.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych do kraju oraz minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej; kontrolą objęto głównie takie artykuły jak:
 • Przetwory owocowo – warzywne importowane z Tajlandii, Turcji, Chin, Peru i Chile
 • Przetwory zbożowe z Urugwaju
 • Kawę i herbatę importowaną z Brazylii, Kongo, Wietnamu, Ugandy, Tanzanii, Sri Lanki, Indii, Peru
 • Zioła i przyprawy z Indii, Indonezji, Turcji, Wietnamu, Chin, Egiptu.

 

 

 1. Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

 

W 2012 roku Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadził czynności kontrolne wynikające z ustawowych kompetencji:

 

 • Kontrole „ex–post” realizowane przez Inspekcję, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 485/2008 dotyczące transakcji finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych oraz działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W 2012 roku przeprowadzono w ramach poszczególnych mechanizmów WPR 42 kontrole „ex–post”, tj.:

 

- 13 kontroli planowych w ramach mechanizmów: „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw”, „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”, „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, „Wyjątkowe środki wsparcia dla producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów – niezbieranie i zielone zbiory”,

 

- 21 kontroli krzyżowych krajowych wewnętrznych w ramach mechanizmów: „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw”, „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”, „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, „Dopłaty do produkcji suszu paszowego”, „Wyjątkowe środki wsparcia dla producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów – niezbieranie i zielone zbiory”,

 

- 4 kontrole krzyżowe na wniosek innego WIJHARS oraz 3 kontrole krzyżowe na wniosek innego państwa członkowskiego w ramach mechanizmów: „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”, „Kwotowanie produkcji mleka”, „Dopłaty do produkcji suszu paszowego”, „Pomoc finansowa dla organizacji producentów owoców i warzyw na dofinansowanie z funduszu operacyjnego”, „Wyjątkowe środki wsparcia dla producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów – niezbieranie i zielone zbiory”.

 

 • Czynności związane z wydaniem certyfikatów dla plantatorów chmielu:

 

Dla 27 plantatorów produkujących chmiel na 121 plantacjach o powierzchni ogółem 154,46 ha wydano 84 certyfikaty na chmiel nieprzygotowany.

 

 • Czynności kontrolne związane z wydawaniem świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych, których mowa w przepisach UE dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach UE dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.

 

W 2012 roku do czasu wydania rozporządzenia o stawkach zerowych refundacji eksportowych na wołowinę wydano 1143 świadectwa, w tym 195 na mięso odkostnione.

 

 • Nadzór nad klasyfikacją poubojową w systemie EUROP

 

W 2012 roku nadzorem objęto 56 ubojni wieprzowiny i 8 ubojni wołowiny. W ramach nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 437 kontroli, w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny 73 kontrole.

 

 • Czynności związane z dokonaniem oceny polegające na sprawdzeniu czy artykuł rolno–spożywczy spełnia wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania deklarowane przez producenta.

 

W ramach oceny jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych wykonywanej na wniosek przedsiębiorcy, w 2012 roku wydano łącznie 114 świadectw jakości, w tym dla rolników na potrzeby kredytu „Nowe Technologie”- 77 świadectw, dla wojska na potrzeby zaopatrzenia - 3 świadectwa.

 

 

Efektywność kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

 

 1. Wyniki kontroli

 

W wyniku kontroli, przeprowadzonych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych i środków produkcji rolnej na rynku krajowym, nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 98 jednostek. Wydano 117 decyzji administracyjnych, od 21 decyzji złożono odwołanie do II instancji.

Najwięcej, bo aż 100 decyzji wydano na podstawie art. 40 a, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustalającego kary finansowe dla podmiotów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Decyzje wydano także na podstawie innych ustaw, w tym kodeksu postępowania administracyjnego (7 decyzji), i ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (4 decyzje).

 

Wydano także 5 decyzji zwalniających z obowiązku znakowania jaj na podstawie art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 23 decyzje dotyczące odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym.

 

Decyzjami administracyjnymi wpisano także do rejestru 43 rzeczoznawców.

 

 1. Sankcje karne zastosowane w 2012 roku

 

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych daje możliwość nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji. Ustalając wysokość kary wojewódzki inspektor uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – spożywczych i wielkość jego obrotów.

 

Wydano 100 decyzji o karach finansowych na ogólną kwotę 221524,98 zł, głównie za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno–spożywczych nie odpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów oraz za nie poddawanie klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych. Wydano także 28 decyzji o ukaranie za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno–spożywczych zafałszowanych, 1 decyzję za niewykonanie zaleceń pokontrolnych i 1 decyzję o ukaranie za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.

 

Ponadto w 2012 roku inspektorzy WIJHARS w wyniku przeprowadzonych kontroli nałożyli ogółem 44 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 7750,00 zł.

Podstawą prawną grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego była najczęściej ustawa o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2013-04-18)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2013-04-18 13:01:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2014-03-19 10:26:47)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X