☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Kłos zboża w literze Q oraz skrót IJHARS składający się z pierwszych liter nazwy urzędu Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania i kompetencje

 1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno–spożywczych, a w szczególności:
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
 • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych,
 • powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno–spożywczych,
 • kontrola artykułów rolno–spożywczych, wyrobów winiarskich i wyrobów spirytusowych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia albo gwarantowaną tradycyjną specjalność,
 • kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „produkt górski”,
 • kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „Produkt Polski”,
 • kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym,
 • kontrola oznakowania produktów GMO;
 1. Kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno–spożywczych;
 2. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt; jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno–spożywczego do obrotu;
 3. Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 4. Nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt i mięsa pochodzącego z bydła poniżej 12 miesiąca życia;
 5. Kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami Unii Europejskiej;
 6. Kontrola w obrocie detalicznym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych;
 7. Realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
 8. Zwalnianie z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przemysłu spożywczego;
 9. Kontrola prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji  realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 10. Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno- skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
 11. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
 12. Prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami;
 13. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawach:
 • o rolnictwie ekologicznym,
 • o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
 • o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
 • o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

 

(Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

Zadania i kompetencje Inspekcji plik odczytywany maszynowo DOCX 24,1KB (plik otwiera się w nowym oknie).

Zadania i kompetencje Inspekcji plik odczytywany maszynowo PDF 76 KB (plik otwiera się w nowym oknie).

Informacja dla osób niesłyszących w PJM - link do filmu wideo (plik otwiera się w nowym oknie).


 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2003-10-30)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2003-10-30 12:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 09:48:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 372050