Informacja o majątku

 

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stan na dzień 31.12.2017 r.

 

 

Nazwa i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych

 

Wartość brutto

środków trwałych

w zł

 

Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)

              w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)

 

201920,24

189818,62

 

Środki transportu (grupa 7)

 

216332,99

 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

 

80359,66

 

Wartości niematerialne i prawne

 

12867,45

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2018-02-15)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2018-02-15 11:29:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2018-02-15 11:32:32)