Menu przedmiotowe

 
Wojewódzki Inspektorat
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
 
tel. 61 851-03-45, 61 639-68-30, fax 61 851-03-46
tel. kom. 604507079
 
e-mail: wi_poznan@ijhars.gov.pl
 
 
nr rachunku:     NBP O/O Poznań  08 1010 1469 0010 1022 3100 0000
 
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
 
Logo SC