Kontrole zewnętrzne

Wyniki kontroli zewnętrznych 2020 rok

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1

18.11.2020-23.12.2020

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Prowadzenie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

Wystąpienie pokontrolne (PDF 1,07MB)

 

Wytworzył:
Maria Jaskiewicz - Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS
(2021-02-03)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2021-02-03 11:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-06-01 10:28:35)