Dług publiczny

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu nie posiada długu publicznego.

Wytworzył:
Dorota Dolna - Główny Księgowy
(2022-02-07)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-02-07 13:14:56)
Ostatnio zmodyfikował: