NazwaTypDataOperacja
Zmiana formularzy wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznejdokument2019-08-20MODYFIKACJA
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznejdokument2019-08-20MODYFIKACJA
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznejdokument2019-08-20MODYFIKACJA
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznymdokument2019-08-20MODYFIKACJA
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznymdokument2019-08-20MODYFIKACJA
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIJHARS w Poznaniudokument2019-07-11MODYFIKACJA
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIJHARS w Poznaniudokument2019-07-11MODYFIKACJA
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIJHARS w Poznaniudokument2019-07-11MODYFIKACJA
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIJHARS w Poznaniudokument2019-07-11MODYFIKACJA
wystapienie_pokontrolne 11.07.2019.pdfplik2019-07-11UTWORZENIE
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIJHARS w Poznaniudokument2019-07-11MODYFIKACJA
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIJHARS w Poznaniudokument2019-07-11MODYFIKACJA
ZADANIA I KOMPETENCJEdokument2019-06-24MODYFIKACJA
ZADANIA I KOMPETENCJEdokument2019-06-24MODYFIKACJA
INFORMACJA O URZĘDZIEdokument2019-06-24MODYFIKACJA
INFORMACJA O URZĘDZIEdokument2019-06-24MODYFIKACJA
jakosc_handlowa20.06.2019.docxplik2019-06-24UTWORZENIE
Udostępnianie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznymdokument2019-06-10MODYFIKACJA
Udostępnianie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznymdokument2019-06-10MODYFIKACJA
Udostępnianie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznymdokument2019-06-10MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>