Informacja o majątku

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, stan na dzień 31.12.2020 r.

  • Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6): 313642,17 zł
  • w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487): 301540,55 zł
  • Środki transportu (grupa 7): 339713,49 zł
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8): 83676,63 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 11928,45 zł
Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2021-02-25)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2021-02-25 10:41:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2021-02-25 11:57:00)