Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję

Informacje na temat wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wytworzył:
Maria Jaskiewicz - Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2021-04-27 12:09:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2021-04-27 12:10:13)