☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z Inspektoratem, tj.:

  • pocztą elektroniczną wi_poznan@ijhars.gov.pl
  • faksem: 61 851 03 46
  • telefonicznie: 61 851 03 45 (za pomocą osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej).

Osobie uprawnionej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) podczas załatwiania spraw w Inspektoracie przysługuje prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza (PJM - polskiego języka migowego, SJM - systemu językowo-migowego, SKOGN - sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pomocy tłumacza, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Inspektoracie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną lub faksem w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Inspektoratu, będą załatwiane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odbioru emaila lub faksu.

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • imię i nazwisko osoby przybranej (w sytuacji, gdy została wybrana przez osobę uprawnioną),
  • opis sprawy,
  • propozycja terminu wizyty,
  • kontakt zwrotny,
  • preferowaną metodę komunikacji (PJM, SJM, SKOGN).

O możliwości realizacji usługi we wskazanym terminie osoba uprawniona zostanie poinformowana.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2014-09-25)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2014-09-25 12:25:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2020-08-05 10:26:19)
 
liczba odwiedzin: 810497

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X