Zwolnienie handlowców owoców i warzyw z obowiązku przekazywania informacji o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

 

Zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji

Z obowiązku przekazywania informacji wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2101) zwolnieni są handlowcy, którzy:

  • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z wyłączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia nr 543/2011, lub
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 74).

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2013-01-22)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2017-08-10 09:03:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 14:35:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki