Zmiany dotyczące zasad i trybu nabywania uprawnień rzeczoznawcy

Od dnia 30 listopada 2015 r. zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy uległy istotnym zmianom.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505).

Zniesiono wymóg odnawiania uprawnień co 3 lata w przypadku uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw. Uprawnienia te nabywane są bezterminowo. Wymóg odnawiania uprawnień co 3 lata dotyczy wyłącznie rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych.

Ponadto likwidacji uległ zawód rzeczoznawcy w zakresie ustalania sposobu produkcji. Ułatwione zostało uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, poprzez zastąpienie wymogu zdania egzaminu, obowiązkiem odbycia szkolenia w tym zakresie.

Informacja dla rzeczoznawców wpisanych do rejestru rzeczoznawców przed dniem 30 listopada 2015 r.

Osoby, które nabyły uprawnienia w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, wpisane do rejestru rzeczoznawców przed dniem 30 listopada 2015 r., nie mają obecnie obowiązku w celu ich odnowienia, zdawania egzaminu przed upływem 3 lat od dnia nabycia tych uprawnień. Uprawnienia takie ważne są bezterminowo. Nie dotyczy to rzeczoznawców posiadających uprawnienia w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.

Rzeczoznawcy wpisani do rejestru, którzy otrzymali zaświadczenie z określonym terminem ważności i w dniu 30 listopada 2015 r. mieli ważne uprawnienia rzeczoznawcy, mogą uzyskać nowe zaświadczenie bezterminowe, potwierdzające posiadane uprawnienia rzeczoznawcy.

Wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2020 r., poz. 444 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1055).

Wymiana zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia rzeczoznawcy

Osoby zainteresowane otrzymaniem nowego zaświadczenia bezterminowego, potwierdzającego posiadane uprawnienia rzeczoznawcy, powinni przesłać do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu wniosek. Można posłużyć się formularzem opracowanym przez Inspektorat.

Formularz do pobrania:

Wniosek o wystawienie zaświadczenia bezterminowego (Docx 23 KB)

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2024-11-26)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2024-01-26 09:12:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-01-26 09:15:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki