Patronaty

Zasady obejmowania patronatem honorowym przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Wojewódzki Inspektor JHARS)

 1. Wojewódzki Inspektor JHARS obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności Inspekcji JHARS oraz o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
 2. Patronat honorowy jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy.
 3. Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji osobistego udziału Wojewódzkiego Inspektora oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS.
 4. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, reklamowym lub lobbystycznym.
 5. Wojewódzki Inspektor JHARS może odmówić przyznania patronatu honorowego bez podania przyczyny.
 6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
 7. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym Wojewódzkiego Inspektora JHARS. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program i/lub regulamin przedsięwzięcia.
 8. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 9. Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające wypełniony wniosek.
 10. O decyzji wnioskodawca jest powiadamiany w formie pisemnej.
 11. W przypadku objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia organizatorom udostępniany jest logotyp IJHARS.

Załącznik:

Wniosek o objęcie honorowym patronatem Wojewódzkiego Inspektora JHARS.doc 47,0 KB (plik otwiera się w nowym oknie).

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-02-18)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-02-18 11:26:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-09-12 10:30:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki