☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kryteria jakie powinni spełnić handlowcy, którzy mają zamiar ubiegać się o zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania owoców i warzyw

 

Handlowcy ubiegający się o korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, muszą spełniać następujące kryteria:

 1. wykazywać zgodność towaru z normami handlowymi w przypadku minimum 90% partii skontrolowanych przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS, w ramach kontroli urzędowych świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych na wszystkich etapach obrotu (tj. rynek wewnętrzny, import, eksport), w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od daty wpłynięcia Wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw (wzór F-1/BKJ-02-IR-02),
 2. przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca wojewódzkiego inspektora JHARS, informacje o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r., poz.1000) na Formularzu przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu (wzór F-9/BKJ-01-IR-04), udostępnionym na stronie internetowej: http://www.ijhars.gov.pl oraz stronach internetowych wszystkich WIJHARS,
 3. zatrudniać lub korzystać z usług rzeczoznawcy/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy przeprowadzają kontrole zgodności wszystkich partii towarów wysyłanych,
 4. prowadzić rejestr wszystkich przeprowadzanych kontroli wewnętrznych świeżych owoców i warzyw,  w wersji elektronicznej lub papierowej,
 5. posiadać system wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw, obejmujący m.in.:
  1. systematyczne kontrole skupowanych, pakowanych i wysyłanych przez siebie świeżych owoców i warzyw, zgodnie z metodą opisaną w załączniku V do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011,
  2. system identyfikacji wszystkich partii dostarczanych i wysyłanych przez danego handlowca, z możliwością identyfikacji pierwotnych dostawców,
  3. plan pobierania próbek owoców i warzyw dostosowany do specyfiki handlowca,
  4. sposób postępowania handlowca w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE, np.: zmiana oznakowania, przesortowanie do niższej klasy jakości, przeznaczenie do przetwórstwa, na paszę lub dla organizacji charytatywnych,
 1. znakować opakowania owoców i warzyw zgodnie z przepisami UE oraz zgodnie z przepisami krajowymi,
 2. zamieszczać w dokumentach towarzyszących partii stosowne informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 543/2011,
 3. posiadać i nadzorować wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem obrotu handlowego, np. kalibrownica do ustalania wielkości owoców i warzyw, penetrometr do oznaczania twardości, refraktometr do oznaczania zawartości ekstraktu refraktometrycznego, itp., w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,
 4. zapewniać właściwe przechowywanie, przygotowanie, ważenie (legalizowane wagi) i pakowanie świeżych owoców i warzyw, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca.

Informacje dot. kontroli

W celu wydania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, inspektor JHARS przeprowadza kontrolę jakości handlowej wybranych partii świeżych owoców i warzyw.

Wyniki kontroli wojewódzkiego inspektora JHARS przeprowadzonej u wnioskodawcy w ramach wydawania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, nie mogą wykazywać uchybień, które w przyszłości mogłyby powodować obniżenie jakości handlowej świeżych owoców i warzy będących przedmiotem działalności danego handlowca.

Wniosek do pobrania

 

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz
(2017-08-09)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2017-08-09 14:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2019-11-14 10:21:16)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X