Informacja o majątku

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, stan na dzień 31.12.2023 r.

  • Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) – 371128,67 zł
    w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487) – 347627,05 zł
  • Środki transportu (grupa 7) – 420365,51 zł
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) – 119951,61 zł
  • Wartości niematerialne i prawne – 10050,45 zł
Wytworzył:
Dorota Dolna Główny Księgowy
(2024-02-13)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2024-02-13 10:29:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-02-13 10:47:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki