Kontakt

Sekretariat

tel. 61 851 03 45, 61 851 03 46, 61 639 68 30, 61 639 68 31

e-mail wi_poznan@ijhars.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP

p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS

Maria Jaśkiewicz - tel. 61 851 03 45     

Wydział Kontroli

tel. 61 639 68 35

e-mail wydzialkontroli@wijhars.poznan.pl

Kierownik Wydziału Kontroli Ewa Nowakowska

tel. 61 851 03 45

Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli - Krzysztof Mansfeld

tel. 61 851 03 45

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

tel. 61 639 68 33

e-mail ksiegowosc@wijhars.poznan.pl

Główny Księgowy Dorota Dolna

tel. 61 851 03 45

Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji i Informacji Publicznej

Renata Roszewska - Główny Specjalista

tel. 61 639 68 34

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Inspektor Ochrony Danych

Adam Tomecki - tel. 61 851 03 45

email iod@wijhars.poznan.pl

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2023-04-13)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-04-13 14:19:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-04-04 13:01:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki