Koordynator do spraw dostępności

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 23 września 2020 r. powołał koordynatora do spraw dostępności, który odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (WIJHARS w Poznaniu) oraz monitorowanie zapewnienia przez Inspektorat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności w WIJHARS w Poznaniu:

• Renata Roszewska – Główny Specjalista
Telefon: 61 851 03 45
e-mail: dostepnosc@wijhars.poznan.pl

Zadania:

• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WIJHARS w Poznaniu,

• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

• monitorowanie działalności WIJHARS w Poznaniu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240).

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025.

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wojewódzki Inspektor JHARS w latach 2003-I.2022
(2020-09-25)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-09-25 13:51:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-01-12 08:48:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki