Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wynika z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) oraz z Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS wydaje:

  • akty prawa wewnętrznego: zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje,
  • decyzje administracyjne i postanowienia, w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji WIJHARS w Poznaniu.

Decyzje administracyjne i postanowienia przygotowywane są zgodnie z procedurą określoną w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2023-09-26)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-09-26 10:58:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-02-29 14:42:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki