System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

W Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
Korupcją, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 621), jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby. Przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.

Jeżeli dysponujecie Państwo informacjami na temat działań o charakterze korupcyjnym, dotyczących pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu oraz luk prawnych i przepisów mających charakter korupcjogenny, prosimy o kontakt z Liderem procesu Zarządzanie systemem antykorupcyjnym.

Informacje można przekazać w następujący sposób:

• pocztą, na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
(z dopiskiem „Antykorupcja”)

• pocztą elektroniczną, na adres:

antykorupcja@wijhars.poznan.pl

• telefonicznie, pod numer: 61 851-03-45
• poprzez ankietę badania zadowolenia klienta:  Ankieta

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2012-08-02)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2017-04-07 12:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-05-29 14:40:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki