Obsługa osób niesłyszących

Pomoc tłumacza dla osób niesłyszących

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” dostęp do bezpłatnej usługi tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM)
 • systemu językowo-migowego (SJM)
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Aby skorzystać bezpłatnie z usługi tłumacza, należy podczas spotkania okazać orzeczenie lub zaświadczenie o niepełnosprawności, potwierdzające uprawnienie.

Osoba niesłysząca może skorzystać także z pomocy innej osoby wybranej przez siebie, która pomoże w załatwieniu sprawy i w porozumieniu się w urzędzie. Wybrana osoba, zwana w ustawie „osobą przybraną” musi ukończyć co najmniej 16 lat.

Osoba uprawniona, które chce skorzystać z usługi tłumacza musi zgłosić się do Inspektoratu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Z Inspektoratem można się kontaktować w tej sprawie za pomocą:

 • poczty elektronicznej: wi_poznan@ijhars.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP:/WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
 • telefonu: 61 851-03-45
 • poczty tradycyjnej na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
  ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
  61-863 Poznań

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej
 • imię i nazwisko osoby przybranej (w sytuacji, gdy została wybrana przez osobę uprawnioną)
 • opis sprawy
 • propozycja terminu wizyty
 • kontakt zwrotny
 • preferowaną metodę komunikacji (PJM, SJM, SKOGN).

Do zgłoszenia usługi tłumacza można wykorzystać opracowany przez urząd formularz.

Formularz do pobrania: Zgłoszenie usługi tłumacza.docx.20,0 KB

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną lub faksem w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Inspektoratu, będą załatwiane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odbioru zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Inspektorat zawiadomi o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Informacja o ochronie danych

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy podać dane osobowe. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby załatwić sprawę w Inspektoracie.
Dane osobowe podane w zgłoszeniu są chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szczegóły na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych w Inspektoracie można znaleźć w Klauzuli informacyjnej.

Dokument do pobrania: Klauzula informacyjna.pdf.74,0 KB.

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2024-01-12)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2024-01-12 13:29:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-04-04 13:12:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki