Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, aby umożliwić doręczanie do Inspektoratu pism w formie dokumentów elektronicznych, uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP

Skrzynka jest dostępna na platformie ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej): http://epuap.gov.pl

Aby złożyć pismo w formie dokumentu elektronicznego trzeba posiadać indywidualne konto użytkownika na platformie ePUAP.

Dokument powinien być podpisany:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu
 • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • albo opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Inspektoratu

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP
 • Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy Inspektoratu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 do Sekretariatu, pokój nr 311, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.

Dokument można dostarczyć na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD-RW, DVD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Inspektoratu

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym e-PUAP
 2. Akceptowane formaty załączników:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMB, JPG
 • PDF
 • ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2021-02-26)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2021-02-26 14:05:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-02-29 14:11:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki