Objaśnienie skrótów

 

W celu ułatwienia korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej naszego Inspektoratu, opracowaliśmy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Objaśnienie skrótów używanych na stronie

Nazwa skrócona

Objaśnienie skrótu

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

CEDIG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Dz. U.

Dziennik Ustaw

Dz. Urz. UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ex-post

Kontrole prawidłowości transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

GIJHARS

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

IOD

Inspektor Ochrony Danych

JHARS

Jakość Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

M. P.

Monitor Polski

NIK

Najwyższa Izba Kontroli

PE

Parlament Europejski

PJM

Polski Język Migowy

RASFF

The Rapid Alert System for Food and Feed (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach)

SJM

System Językowo-Migowy

SKOGN

Sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych

UE

Unia Europejska

WE

Wspólnota Europejska

WIJHARS

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ZSI

Zintegrowany System Informatyczny

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-09-18)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-09-18 13:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-03-04 12:50:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki