Wyniki kontroli zewnętrznych 2023 rok

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1

16.01.2023, 18.01.2023-20.01.2023, 23.01.2023, 14.02.2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
  5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacanie składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

2.

28.08.2023-18.09.2023

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie (GIJHARS)

Realizacja zadań ustawowych w zakresie:

  • tryb postępowania i prawidłowość dokumentowania czynności związanych z pobraniem próbek artykułów rolno-spożywczych podczas kontroli na rynku krajowym i kontroli granicznych,
  • poprawność wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)/Centralnego Rejestru (CR) dotyczących próbek pobranych do badań laboratoryjnych,
  • czas realizacji badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez laboratoria GIJHARS
  • Wystąpienie pokontrolne (PDF 185 KB)

3.

23.11.2023

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie (GIJHARS)

Prowadzenie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

Tabela 1. Wyniki kontroli zewnętrznych 2023 r.

 

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2023-02-17)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-02-17 11:59:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-04-30 11:21:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki