Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych

Opłaty za kontrole

Z dniem 19 listopada 2022 r. zmieniły się zasady naliczania opłat za czynności przeprowadzone w ramach granicznych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zmiany wynikają z  ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

Przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jeżeli w jej wyniku stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o jhars).

Koszty kontroli są wyliczane na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-12-06)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-12-06 09:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-02-23 14:45:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki