☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego WIJHARS w Poznaniu

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. „w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe” (Dz. U. z 2010 nr 114 poz.761) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego. Wykaz składników majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone są do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania
lub darowizny.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty cenowe zawierające :

  1. dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  2. wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą zakupu,
  3. oferowana cenę.

2. Jednostki wymienione w § 38 ust.1 w/w Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski, zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 ust.4 w/w Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotu z podaniem liczby porządkowej z powyższego wykazu.

3. Jednostki wymienione w § 39 ust.1 w/w Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski, zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w § 39 ust.4 w/w Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotu z podaniem liczby porządkowej z powyższego wykazu.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej, należy składać do 30.04.2015 r. do siedziby Inspektoratu.

 

UWAGA: Komputery stacjonarne oraz laptopy nie posiadają dysków twardych.

 

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 61 851 03 45.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wykaz sprzętu.

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2015-04-16)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2015-04-16 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2015-04-16 09:39:54)
 
liczba odwiedzin: 810485

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X