☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skargi i wnioski

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46).

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

  • Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierownicy lub upoważnieni przez nich pracownicy przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00. W sytuacji, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godz. od 10.00 do 14.00.
  • Pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W celu złożenia skargi należy zgłosić się do Sekretariatu, pokój 311.

Sposób złożenia skargi lub wniosku

Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną (e-mail), lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu, a także ustnie do protokołu.

Dane niezbędne do przyjęcia skargi lub wniosku

Skargi i wnioski powinny zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko(nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek,
  • adres.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu mogą być pozostawione bez rozpoznania.

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2003-10-30)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2016-01-15 08:42:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2021-02-26 14:03:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 864959