Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Piątek 19.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

(nr ogłoszenia 20284 z dnia 08 stycznia 2018 r.)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. kadr i administracji w Wydziale Administracji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy* niż 6%, (*niepotrzebne skreślić)

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem
  i w czasie trwania stosunku pracy,
 • organizowanie zaopatrzenia jednostki,
 • wystawianie rachunków za kontrole,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków i wyposażenia.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zadania realizowane są głównie w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera. Obsługa urządzeń biurowych. Miejsce pracy znajduje się na III piętrze w budynku bez windy. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: ………………………………………………….

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i terminowość,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie  zawodowe w obszarze kadr lub administracji,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących prawa pracy, służby cywilnej
  i zamówień publicznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa ,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  - w przypadku kandydatek /kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat.B,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie   doświadczenia zawodowego,

Termin składania dokumentów: do 19.01.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto  2200 zł.

Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych  lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub przez e-mail.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 61 851 03 45.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2018-01-08)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2018-01-08 08:03:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2018-01-08 08:12:58)
 
 
ilość odwiedzin: 589243

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X