☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

 

Załącznik do zarządzenia nr 392/20

Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

 

Statut

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

w Poznaniu

 

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. 285).

§ 2. Wojewódzki Inspektorat wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w województwie i jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.

§ 3. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Poznań, obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo wielkopolskie.

§ 4. Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 5. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

§ 6. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora.

§ 7. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1)    Wydział Kontroli;

2)    Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

3)    samodzielne stanowiska pracy:

a) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post,      

b) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

c) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej. 

§ 8. Szczegółową organizację, tryb pracy oraz zakres zadań Wojewódzkiego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny.

 

Zarządzenie Nr 392/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-08-20)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-09-18 13:55:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2021-02-26 14:03:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 864959