☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Kłos zboża w literze Q oraz skrót IJHARS składający się z pierwszych liter nazwy urzędu Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

Załącznik do zarządzenia nr 392/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. 285).

§ 2. Wojewódzki Inspektorat wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w województwie i jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.

§ 3. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Poznań, obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo wielkopolskie.

§ 4. Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 5. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

§ 6. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora.

§ 7. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

  1. Wydział Kontroli;
  2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny;
  3. samodzielne stanowiska pracy:
  1. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post,
  2. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej.

§ 8. Szczegółową organizację, tryb pracy oraz zakres zadań Wojewódzkiego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny.

Zarządzenie Nr 392/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (PDF 464 KB)

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wojewódzki Inspektor JHARS od 01.01.2003 r. do 28.01.2022 r.
(2020-08-20)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-09-18 13:56:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-09-08 13:16:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 372050