☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

 

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Pozwolenie na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324) udziela Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej, kontrolującej danego producenta.

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, na które może być udzielone pozwolenie, zostały określone w rozporządzeniu nr 889/2008.

Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania pozwolenia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta skierowany za pośrednictwem jednostki certyfikującej do wojewódzkiego inspektora JHARS właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub Głównego Inspektora JHARS.

Wniosek o odstępstwo od warunków produkcji ekologicznej, sporządzony na formularzu opracowanym przez Inspekcję, musi zawierać opinię jednostki certyfikującej.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu JHARS.

Link do strony Głównego Inspektoratu: https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-11-19)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-11-19 14:37:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2020-11-20 13:28:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 864959