Informacja o majątku

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, stan na dzień 31.12.2022 r.

  • Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6): 351522,29 zł
    w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487): 328020,67 zł
  • Środki transportu (grupa 7): 420365,51 zł
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8): 102024,23 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 10050,45 zł
Wytworzył:
Dorota Dolna - Główny Księgowy
(2023-02-14)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-02-14 12:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-02-14 13:43:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki