Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do likwidacji

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2023 r. poz. 2303) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wymienione składniki majątku ruchomego zostaną zlikwidowane zgodnie z § 42 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 (PDF 228 KB)

Ogłoszenie (PDF 430 KB)

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2023-11-08)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-11-08 11:46:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-11-08 11:49:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki