☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Podanie, wniosek lub inne pismo należy złożyć lub przesłać pocztą do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

Do podania lub wniosku (jeżeli ustawa przewiduje konieczność jej uiszczenia) należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię.

Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora. Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami.

Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu oraz stopnia pilności, z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Postępowanie administracyjne może również zostać wszczęte z urzędu.

Skargi i wnioski rozpatrywane są w oparciu o zasady zawarte w ww. ustawie oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz kierownicy wydziałów lub upoważnieni przez nich pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00.

W sytuacji, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, w sprawach skarg i wniosków  obywateli przyjmuje się w następnym dniu roboczym w godz. od 10.00 do 14.00.

W celu złożenia skargi lub wniosku należy zgłosić się do Sekretariatu - pokój  311.

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2003-10-30)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2003-10-30 12:11:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2020-09-21 13:19:48)
 
liczba odwiedzin: 810459

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X