Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 26.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

 

nr ogłoszenia 20284 z dnia 08 stycznia 2018 r.
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor ds. kadr i administracji

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Administracji

Status: nabór zakończony

Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Mateusz Dmyterko – zam. Luboń
 

nr ogłoszenia 16796 z dnia 18 października 2017 r.
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Daria Senska – zam. Poznań

 

nr ogłoszenia 16803 z dnia 18 października 2017 r.
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor ds. kadr i administracji

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Administracji

Status: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

nr ogłoszenia 13399 z dnia 22 lipca 2017 r.
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor ds. kadr i administracji

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Administracji

Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
 

nr ogłoszenia 13397 z dnia 22 lipca 2017 r.
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony

Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Paulina Aleksandra Wójtowicz – zam. Poznań

 

nr ogłoszenia 11721 z dnia 06 czerwca 2017 r.
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Kamila Pietrzak – zam. Łubowo

 

nr ogłoszenia 162937
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranych kandydatów:

Monika Jakubiak – zam. Krzyszkowo

Krzysztof Mansfeld – zam. Śrem

 

nr ogłoszenia 160391
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Marta Ciążyńska – zam. Łęka Mała

 

nr ogłoszenia 159803
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Agnieszka Jurga – zam. Kiełczewo

 

nr ogłoszenia 143376
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko:
inspektor ds. kontroli ex-post

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Marzena Szczepaniak – zam. Poznań

 

nr ogłoszenia 143376
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko:
inspektor ds. kontroli ex-post

Status: nabór zakończony - kandydat zrezygnował
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Łukasz Zawadzki – zam. Poznań

 

 

nr ogłoszenia 142213
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor ds. kadr i administracji

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Administracji

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Iwona Konieczna – zam. Poznań

 

 

nr ogłoszenia 136837
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Marta Smułka – zam. Golina

 

nr ogłoszenia 134232
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Marzena Obecna – zam. Jarocin

 

 

nr ogłoszenia 133323
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko:
inspektor ds. kadr i administracji

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Administracji

Status: nabór zakończony
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Wioletta Wysoczańska – zam. Poznań

 

 

 

nr ogłoszenia 131622

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: inspektor ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Joanna Wyrwas-Jaśkowiak - zam. Jarocin

 

nr ogłoszenia 112552
Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Stanowisko: referent do spraw administracyjnych
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli
Imię i nazwisko wybranego kandydata: Piotr Płonkiewicz - zam. Poznań

 

nr ogłoszenia 108743

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko: inspektor ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Paweł Michalski – zam. Poznań

 

nr ogłoszenia 108636

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko: starszy inspektor ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów pochodzenia zwierzęcego

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Ewa Adamowicz – zam. Poznań

 

 BSC nr 1/2007

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko: referent

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Imię i nazwisko: Anna Mikołajczak – zam. Poznań

Status: nabór zakończony

Uzasadnienie:

Komisja kwalifikacyjna ustaliła, że wykształcenie pani Anny Mikołajczak, przygotowanie oraz posiadane umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, spełniają wymagania określone dla wymienionego stanowiska pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się komunikatywnością oraz łatwością nawiązywania kontaktów.

 

BSC nr 15/2006, nr ogłoszenia 50846

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko: główny księgowy / kierownik Wydziału Administracji

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Administracji

Imię i nazwisko: Zofia Rauhut – zam. Poznań

Status: nabór zakończony

Uzasadnienie:

Komisja Kwalifikacyjna ustaliła, że wykształcenie oraz doświadczenie kandydatki spełniają określone dla tego stanowiska wymagania. Pani Zofia Rauhut wykazała się wiedzą ogólną oraz specjalistyczną i uzyskała najlepszą ocenę wśród kandydatów ubiegających się o to stanowisko.

 

BSC nr 11/2006, nr ogłoszenia 48535

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko: główny księgowy

Status: stanowisko nieobsadzone

Uzasadnienie:

Z uwagi na rezygnację części kandydatów oraz nie uzyskanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnej oceny pozostałych osób, nie dokonano wyboru kandydata na ww. stanowisko.

 

BSC nr 9/2006, nr ogłoszenia 47810

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko: referent

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Imię i nazwisko: Karolina Nagucka – zam. Opalenica

Status: nabór zakończony

Uzasadnienie:

Komisja kwalifikacyjna ustaliła, że wykształcenie, przygotowanie oraz posiadane umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych spełniają wymagania określone dla wymienionego stanowiska pracy.

 

BSC nr 8/2006, nr ogłoszenia 47353

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko: inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Imię i nazwisko:

1. Zuzanna Skierska – zam. Poznań

2. Konrad Wawrzyniak – zam. Poznań

Status: nabór zakończony

Uzasadnienie:

Kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Wykazali się wiedzą merytoryczną oraz zdolnością analitycznego myślenia wymaganą na wskazanym stanowisku pracy.

 

BSC nr 12/2007, nr ogłoszenia 64681

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Stanowisko:  inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Kontroli

Imię i nazwisko:

1. Ewa Adamowicz – zam. Przelewice

2. Magdalena Konopka – zam. Daszewice

Status: nabór zakończony

Uzasadnienie:

Kandydatki spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Wykazały się wiedzą merytoryczną oraz zdolnością analitycznego myślenia wymaganą na wskazanym stanowisku pracy.

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2006-07-31)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2006-07-31 13:25:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2018-02-05 14:19:51)
 
 
ilość odwiedzin: 596855

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X